AgriHolland 04 december 2017

Bekosting groen onderwijs en door OCW bekostigde onderwijs per 1 januari 2019 geharmoniseerd

Bekosting groen onderwijs en door OCW bekostigde onderwijs per 1 januari 2019 geharmoniseerd

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de intentie om het groen onderwijs per 1 januari 2019 op dezelfde wijze per deelnemer te financieren als het door OCW bekostigde onderwijs. In 2018 staat groen onderwijs al wel op de begroting van OCW, maar de budgetten blijven nog gescheiden waardoor de verschillen in bekostiging in 2018 nog in stand blijven. Dat schrijft Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft besloten om het groen onderwijs van het (voormalige) ministerie van Economische Zaken (EZ) naar het ministerie van OCW over te hevelen, met als doel de bekostiging van de groene instellingen en de reeds door OCW bekostigde instellingen te harmoniseren.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws