EP Nuffic 29 maart 2017

Beter groen beroepsonderwijs voor Indonesië

Beter groen beroepsonderwijs voor Indonesië

Het groene onderwijs krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan beter beroepsonderwijs in Indonesië. Bijvoorbeeld door lesmaterialen te ontwikkelen of versterk praktijkgericht onderwijs door het verbeteren van didactische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van lokale docenten. EP-Nuffic start hiervoor een innovatief internationaal project. Groene scholen kunnen samen met lokale partner(s) een voorstel indienen onder ‘Call for Joint Proposals to strengthen agricultural VET in Indonesia’.

De open ‘Call’ voor gezamenlijk te schrijven voorstellen richt zich op het versterken van capaciteiten op het gebied van het agrarisch beroepsonderwijs (VET) in Indonesië door samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen. Hierbij zijn 11 Indonesische scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (SMKs) geselecteerd door het Indonesische Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Daarnaast is er ruimte voor samenwerking met SMKs die onderdeel zijn/waren van bestaande/vroegere partnerschappen met Nederlandse kennisinstellingen.

Een mooie internationale kans, vooral voor Nederlandse scholen die ervaring hebben op het gebied van het voorbereidend en middelbaar agrarisch beroepsonderwijs. De inhoud van de Call is in nauwe samenwerking met het Indonesische Ministerie van Onderwijs en Cultuur (Directorate for VET) en de Nederlandse ambassade (gefaciliteerd door Nuffic Neso Indonesia) tot stand gekomen.

Internationale samenwerking en kennisopbouw
Wilt u zorgen voor beter onderwijs in Indonesië? Lever dan een bijdrage door bijvoorbeeld lesmaterialen te ontwikkelen. Of versterk praktijkgericht onderwijs door het verbeteren van didactische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van lokale docenten.

Wat levert het u op?
Uw school doet buiten Europa ervaring op in internationale samenwerking en bouwt een internationaal track record en netwerk op. U heeft de kans om een langdurige samenwerking aan te gaan die aansluit bij de eigen internationaliseringambities (mobiliteit van staf en studenten, international classroom, Internationalisation at Home, portfolio ontwikkeling, etc.). Het is een enorme leerervaring voor de betrokken personen, biedt nieuwe perspectieven voor de onderwijsaanpak en versterkt de interculturele competenties.

Belangrijk om te weten

  • De beschikbare financiering voor de Call is € 600.000. Per project is de maximum bijdrage van EP-Nuffic € 200.000, de minimum bijdrage is € 75.000.
  • Einddatum voor inschrijving van deze subsidie tender is 22 mei 2017 om 10.00 uur.
  • Documenten en formats voor inschrijving (Engelstalig) kunt u hier downloaden
  • Lees hier meer over het NICHE-programma.

Vragen?
Dan kunt u terecht bij het NICHE-team (vragen in het Engels)

 


Meer nieuws