Groene Groei 27 maart 2017

De hele school door een groene bril

De hele school door een groene bril

Het consortium van groene scholen dat zich afgelopen jaar heeft gebogen over de vraag hoe duurzaam doen en denken versterkt kan worden binnen het groene onderwijs heeft in februari te horen gekregen dat het onderzoeksvoorstel met een ‘zeer goed’ is gekwalificeerd, en dat projectaanvraag is toegekend. We gaan aan de slag met de Whole School Approach to sustainability.

Het consortium dat aan de slag gaat met dit praktijkgerichte onderzoek bestaat uit Groenhorst (Michal Fekkes), Clusius (Annelies van der Waal) en Nordwin College (Heleentje Swart) als deelnemende scholen en Wageningen Universiteit (Arjen Wals), Stoas Hogeschool (Stan Frijters) en Oberon (Ton Klein) als onderzoekende partijen.  

Uitgangspunt is de vraag van de AOC’s: Hoe realiseren we dat onze studenten een voortrekkersrol gaan vervullen in de verduurzaming van de beroepssectoren waar het groene onderwijs voor opleidt? Wat betekent deze ambitie concreet voor ons onderwijs en voor onze organisatie? 

Om hier zicht op te krijgen gebruiken we de Whole School Approach, een model voor integrale onderwijsontwikkeling. Bedrijfsvoering, curriculum, didactiek, professionalisering en de rol die de omgeving speelt in het onderwijs zijn in dit model aan elkaar én aan het doel – namelijk jongeren de handvatten geven om duurzaam doen en denken in de praktijk te brengen – aan elkaar verbonden. 

Meer weten? Stuur een mailtje naar Heleentje Swart van Nordwin College
 


Meer nieuws