CIV Tuinbouw 29 januari 2018

Generatie Z past goed bij innovatieve tuinbouwsector

Generatie Z past goed bij innovatieve tuinbouwsector

Goed geschoolde, serieuze, enthousiaste werknemers zijn er hard nodig. En de generatie Z past precies in dit plaatje. Mooi om te zien dat door de gezamenlijke inzet van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, de interesse voor groene opleidingen steeds meer toeneemt. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap heeft hieraan de afgelopen jaren positief bijgedragen.

Tijdens het CIV T&U symposium gingen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek over de behoefte van de tuinbouw en de mogelijkheden en waarden van de (nieuwe) generatie Z. Het World Horti Center (een van de zes landelijke Meetingpoints) vormde een passend decor voor de ontmoeting tussen theorie en praktijk.

Fotobijschrift:
Michel Berkelmans, directeur Agro en Natuurkennis ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nam tijdens het symposium de eerste publicatie over de behaalde resultaten van het CIV T&U in ontvangst van penvoerder CIV TU, Gert Kant.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws