Netwerk Groene Groei 27 maart 2017

Groen onderwijs sluit zich aan bij de Coöperatie Leren voor Morgen

Groen onderwijs sluit zich aan bij de Coöperatie Leren voor Morgen

Het netwerk Groene Groei van de AOC's sluit zich aan bij de nieuw op te richten Coöperatie Leren voor Morgen. Deze coöperatie ambieert een platform te zijn voor duurzaamheid in het onderwijs van peuterspeelzaal tot aan universiteit en alles wat er tussen ligt. Doel is dat scholen hun vragen op een duidelijke plek kunnen neerleggen en dat organisaties, projecten, bedrijven en iedereen die zich bezig houdt met duurzame ontwikkeling eenvoudig vindbaar worden. Door onze krachten te bundelen worden onze inspanningen ook richting politiek en het bedrijfsleven beter zichtbaar.

Roel van Raaij, ministerie van EZ zegt: ‘Werken in de wereld van nu betekent dat we ons buigen over complexe maatschappelijke opgaven. We hebben mensen nodig die hun vakkennis interdisciplinair kunnen inzetten en breed maatschappelijk en sociaal georiënteerd zijn’. De visie van de coöperatie sluit hierop aan: Het is onze gemeenschappelijke opgave om nieuwe generaties op te leiden met de vaardigheid om te werken aan een duurzame toekomst, en de bereidheid om daar concrete bijdragen aan te leveren.

Wil je meer weten stuur dan een mail naar Heleentje Swart van Nordwin College. 
 


Meer nieuws