MBO-Today 30 oktober 2017

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwijs.

Tot de winnaars van de kabinetsformatie behoort in ieder geval het groene mbo. Sinds enkele jaren beklagen de groene mbo-scholen zich over een te lage bekostiging. In vergelijking met het reguliere mbo-onderwijs zouden de groene mbo-scholen per leerling aanzienlijk minder geld krijgen. Uit onderzoek bleek inderdaad dat er bekostigingsverschillen zijn, die veroorzaakt worden doordat het groene onderwijs onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Economische Zaken (Landbouw).


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws