Toekomstbehendig.nl 12 februari 2018

Groene vmbo's en mbo's nog groener

Groene vmbo's en mbo's nog groener

Toekomstbehendig richt zich op het verduurzamen van het onderwijs. Op de website wordt inspiratie gegeven voor docenten en andere betrokkenen. Het groene onderwijs is uiteraard verbonden met deze beweging. Recent publiceerden zij een artikel over duurzaamheid binnen het groene (v)mbo.

De AOC Raad is de netwerkorganisatie van het groene onderwijs: het vmbo en mbo dat zich richt op thema's zoals voedsel, gezondheid, recreatie, planten en dieren. De raad vertegenwoordigt dus een brede sector. "En," vertelt Mirjam Kuggeleijn, communicatieadviseur van de AOC Raad, "het is een hele leuke en innovatieve sector, zeker op het gebied van duurzaamheid."

"Het groene onderwijs gaat over alles wat leeft en onderdeel is van onze planeet: planten, dieren en voedsel. We vinden het heel belangrijk dat duurzaamheid verweven zit in al onze opleidingen," vertelt Mirjam. "De AOC’s (agrarische opleidingscentra) werken hierin ook samen en inspireren elkaar, in het netwerk Groene Groei."


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws