Boerderij.nl 03 november 2017

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

De vier coalitiepartijen hebben besloten het groene onderwijs los te weken van het oude ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar als het gaat over de precieze uitwerking daarvan, is niet minister Cees Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maar minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de gesprekspartner van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dat bleek donderdag 2 november tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Verschillende fractievoorzitters uitten hun zorg over de financiële afwikkeling van de overdracht van het groene onderwijs naar een ander ministerie. Omdat de bekostiging van het groene onderwijs niet op precies dezelfde manier gebeurde bij het ministerie van EZ als bij het ministerie van OC&W, heeft het groene onderwijs een kleiner budget dan volgens de regels van OC&W logisch zou zijn. Dat gaat volgens sommige berekeningen om enkele tientallen miljoenen per jaar. Bij de afspraken voor het regeerakkoord is daarvoor echter niet meer dan € 10 miljoen uitgetrokken.

Lees meer in het originele bericht.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws