AgriHolland 08 februari 2018

LTO Glaskracht Nederland stelt doelen arbeidsmarkt glastuinbouw vast

LTO Glaskracht Nederland stelt doelen arbeidsmarkt glastuinbouw vast

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De krapte is voelbaar en de concurrentie om mensen en talent neemt toe. Dit vraagt om een gerichte en krachtige aanpak. Het bestuur van LTO Glaskracht Nederland heeft daarom het Arbeidsmarktbeleidsplan 2018 vastgesteld. In het plan zijn 8 doelstellingen geformuleerd, waaronder imagoverbetering, Instroom en doorstroom in het groene onderwijs bevorderen en onderwijs en bedrijfsleven waar mogelijk en waar nog nodig bij elkaar brengen.

Per doelstelling worden concrete activiteiten benoemd. De eerste stap bij de ontwikkeling van een nieuw Arbeidsmarktbeleidsplan was het inventariseren van de bestaande projecten en activiteiten die LTO Glaskracht Nederland heeft geïnitieerd zowel inhoudelijk ofwel in de vorm van een financiële bijdrage. Deze activiteiten zijn vervolgens per doelstelling gerubriceerd. 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws