GFactueel.nl 04 januari 2018

Nederlandse agrariër is het beste opgeleid

Nederlandse agrariër is het beste opgeleid

Nederlandse boeren en tuinders zijn het beste opgeleid, vergeleken met die uit andere lidstaten in de Europese Unie. Volgens een rapport van Europese Unie over de agrarische sector in 2017 heeft 64% van de Nederlandse boeren en tuinders twee jaar of langer een landbouwgerichte opleiding of cursus gevolgd. Ook de Duitsers scoren hoog.

Veel praktijkervaring in Europa
Europees gezien vertrouwt 71% van de agrarische bedrijfshoofden op hun praktijkervaring, zij hebben dus geen landbouwgericht onderwijs gevolgd. In Nederland is dat minder dan 30%.

Het algemene opleidingsniveau van de Nederlandse boer en tuinder is iets hoger dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten. In Nederland heeft meer dan de helft een diploma op middelbaar niveau, 14% van de boeren heeft een hbo- of wo-opleiding afgerond. Buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk scoren het hoogste in deze laatste categorie, met percentages boven de 20.

 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws