Bionext 21 november 2017

Netwerk Onderwijs voor biologisch bijeen op de Bio-beurs

Netwerk Onderwijs voor biologisch bijeen op de Bio-beurs

Op donderdag 18 januari 2018, 13.00 – 16.00 uur komt het netwerk Onderwijs voor biologisch weer bijeen op de Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle. Het netwerk Onderwijs voor biologisch is een open netwerk van en voor alle betrokkenen in het groen onderwijs die werk willen maken van biologische landbouw binnen de groene beroepsopleidingen.

Een verkenning in 2016 liet zien dat in veel (primaire) opleidingen geen, of geen onbevooroordeelde, aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van biologische bedrijfsvoering. Waar dat wel gebeurt is dat vaak afhankelijk van enthousiaste docenten die er zelf werk van maken. Er is echter structurele aandacht voor biologisch nodig: de landbouw staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen en de biologische landbouw, als alternatief en marktkans, maakt een snelle groei door.
 
Bionext, sectororganisatie van de biologische landbouw, handel en verwerking, en AOC Terra hebben daarom de handen ineengeslagen in het project Onderwijs voor biologisch. Dat heeft twee doelstellingen:

  • een brede en open oriëntatie op biologische landbouw in alle groene (primaire) opleidingen, VMBO, MBO en HBO, vooral om leerlingen in staat te stellen om een keuze tussen gangbaar en biologisch te maken en mogelijkheden voor specialisatie op biologische bedrijfsvoering voor deelnemers/studenten (MBO en HBO) die verder willen richting biologisch.
  • Het netwerk is bedoeld voor een brede uitwisseling van ideeën en verbinding van initiatieven binnen het groen onderwijs. In januari 2017 was het netwerk bijeen op de Biobeurs. In 2018 willen we bijpraten over wat er in 2017 is gebeurd en tot stand gebracht, zoeken we naar verbreding van draagvlak voor lopende projecten en willen we opnieuw initiatieven verbinden tot nieuwe projecten.

Kent u collegae die mogelijk geïnteresseerd zijn, kunt u een mail sturen naar teunis@bionext.nl. Wij zenden hen dan deze en verdere mails van het netwerk.


Meer nieuws