AOC Raad 12 april 2017

Positief beeld groen onderwijs in Onderwijsverslag

Positief beeld groen onderwijs in Onderwijsverslag

De kwaliteit van het groene vmbo en mbo ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit 'De Staat van het Onderwijs 2015-2016’, het onderwijsverslag dat de Inspectie voor het Onderwijs elk jaar publiceert.

Vmbo
Binnen het vmbo is de kwaliteit van bijna alle groene afdelingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen op orde. De gemengde en theoretische leerweg maken een flinke inhaalslag: het aantal zwakke afdelingen is een stuk lager dan vorig jaar. Het totale slagingspercentage van het vmbo-groen ligt met 95,9 procent nog steeds boven het landelijk gemiddelde maar daalde licht.

Mbo
De kwaliteitsborging voor het mbo-groen laat dit jaar weer een verbetering zien en is goed op niveau. Evenals in de andere sectoren van het mbo stijgt het aandeel mbo-studenten dat een diploma haalt. In 2015/2016 rondde 86 procent van de groene mbo-studenten de opleiding succesvol af. Het diplomarendement van groene mbo-studenten ligt al jaren boven het gemiddelde.

>> download 'De Staat van het Onderwijs 2015-2016’ op de pagina van de Inspectie van het Onderwijs

 


Meer nieuws