Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.  

(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
AOC Oost 1374 418 3391 5183
AOC Terra 1815 370 4127 6312
Citaverde College 1072 305 1812 3189
Clusius College 1339 335 3954 5628
De Groene Welle 1024 251 470 1745
Edudelta Onderwijsgroep 557 186 751 1494
Groenhorst 2525 769 3546 6840
Helicon Opleidingen 4353 928 1766 7047
Landstede MBO 261 0 0 261
Lentiz onderwijsgroep 992 316 2206 3514
Nordwin College 1397 235 1834 3466
Prinsentuin College 832 266 1223 2321
Wellantcollege 2553 982 9038 12573
Totaal 59573

Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 10 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneÏ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Jaar BOL BBL VMBO Totaal
2006 16994 8760 34815 60569
2007 16966 9239 33601 59806
2008 16931 10176 32703 59810
2009 17534 11709 31352 60595
2010 18451 11436 29552 59439
2011 18602 11667 30382 60651
2012 18493 10543 31370 60406
2013 19117 8943 33034 61094
2014 19956 6025 34312 60293
2015 20079 5342 34399 59820