AOC Raad 21 april 2017

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

Bijeenkomst subsidiemogelijkheden doorstroom-programma's

Om po- en vo-scholen, ROC’s en AOC’s te informeren over de aanstaande subsidieregelingen voor doorstroomprogramma's, organiseert de VO-raad samen met OCW, de PO-Raad, de MBO-raad, de AOC-raad en Stichting Platforms VMBO drie regionale informatiebijeenkomsten. De ochtendsessies zijn gericht op overgang po-vo, de middagsessies gaan over de overgangen vmbo-havo en vmbo-mbo. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over de te subsidiëren activiteiten en de aanvraagprocedure (het aanvragen, de wijze van toekenning en de uitbetaling) van de subsidieregeling en het beleidskader. Tevens delen scholen/ of instellingen die al ervaring hebben met het organiseren van dergelijke doorstroomprogramma’s praktische tips.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over de te subsidiëren activiteiten en de aanvraagprocedure (het aanvragen, de wijze van toekenning en de uitbetaling) van de subsidieregeling en het beleidskader. Tevens delen scholen/ of instellingen die al ervaring hebben met het organiseren van dergelijke doorstroomprogramma’s praktische tips. 

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stellen vanuit het 'Actieplan gelijke kansen' per 1 januari 2017 extra geld beschikbaar voor scholen om op deze manier gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs bevorderen. Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een ‘subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo’ en een ‘subsidiekader doorstroomprogramma’s vmbo-havo/mbo’. Eind mei wordt de publicatie van het subsidiekader verwacht. De regeling po-vo volgt naar verwachting een maand later. 

Overgang naar voortgezet onderwijs
De doorstroomprogramma’s po-vo zijn bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder steun hebben ontvangen’.

Overgang van vmbo naar havo of mbo
De doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden optimaal te ontplooien.

>> Voor het programma en aanmelden ga naar het bericht op de website van de VO-Raad

Meer nieuws