Provincie Flevoland

Flevoland is de jongste provincie van ons land. De agrarische sector in Flevoland is groot met ongeveer 100.000 ha landbouwgrond. In de Noordoostpolder is één derde van de werkgelegenheid gerelateerd aan de landbouw. Flevoland is marktleider in de internationale export van pootaardappelen.

De recreatiesector wordt steeds groter in Flevoland, met name op het gebied van watersport liggen veel kansen. De Oostvaardersplassen zijn een van de bekendste natuurgebieden in Europa. Hier wordt veel naar wild en vogels gekeken.