Provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant is Food en Agro: een sector waarin meer dan 76.000 mensen werkzaam zijn. Dit is exclusief de tuinbouw, waar nog eens 18.000 mensen werkzaam in zijn. De vraag naar personeel overtreft het aanbod aan studenten. De bomenteelt in Brabant is goed voor 47% van de totale Nederlandse productie.

Op technologisch gebied is Brabant vooruitstrevend bezig. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: voedselproductie onder LED-verlichting in gebouwen in Den Bosch, een eetbaar dak in Helmond en vergroening van Eindhoven om de werkomgeving te verbeteren.