Provincie Noord-Holland

Als een buitenlander aan Nederland denkt is vaak het eerste waar hij/zij aan denkt tulpen. Dit komt voor een groot gedeelte door de bollenteelt in Noord-Holland. Ruim 60% van het areaal bloembollen ligt in Noord-Holland. In Nederland werken in de bloembollensector ongeveer 16.000 mensen buiten de seizoensarbeiders. De sector kent een groot tekort aan arbeidskrachten.

Nederland is leidend in zaadverdeling, met de omgeving van Enkhuizen als kloppend hart van de sector. Seed valley is het leidend concept. Hier werken 4.000 medewerkers in 40 innovatieve en internationale bedrijven. Alle bedrijven werken samen met de agrarische opleidingen als het gaat om personeel en onderzoek.