Groen Kennisnet 24 maart 2017 Innovatie en kennisontwikkeling en Greenport Westland-Oostland

Innovatie en kennisontwikkeling en Greenport Westland-Oostland

Het jaarverslag van de Zuid-Hollandse Greenport Westland-Oostland laat zien dat onderwijs, overheid en bedrijven en kennisinstellingen elkaar versterken. In deze Greenport werken partners aan innovatie van de glastuinbouwsector....

Lees meer >
Omroep Gelderland 23 maart 2017 Boer worden, niet iedereen wil het nog: 'Toch moeten er mensen gevoed worden'

Boer worden, niet iedereen wil het nog: 'Toch moeten er mensen gevoed worden'

BARNEVELD - Boer worden, wie wil dat nog? In ieder geval Henriëtte van den Hoek. Ze is 24 jaar en docent op het Groenhorst College in Barneveld. Zij ging woensdag met haar leerlingen in debat met Provinciale Staten over de landbouw....

Lees meer >
ZuivelZicht 22 maart 2017 ‘Zuivelacademie is de back-up van de zuivelindustrie’

‘Zuivelacademie is de back-up van de zuivelindustrie’

Voor zuivelbedrijven die medewerkers willen laten bijspijkeren is er de ­Zuivelacademie. Een digitale plek met vakkennis over de Nederlandse zuivel, opgezet door het ­zuivelbedrijfsleven en het onderwijs. Sinds kort wisselen ondernemingen onderling ­lesst...

Lees meer >
CIV Agri & Food 22 februari 2017 Heliconext over nieuwste ontwikkelingen in de foodsector

Heliconext over nieuwste ontwikkelingen in de foodsector

Slowfood, verspilling, duurzame voeding, een gezonde leefwereld en foodblogs. Voeding is hot! De foodbranche staat voor de uitdaging om in te spelen op de wensen van de kritische consument. Helicon organiseert daarom voor haar partners Heliconext....

Lees meer >
Zomerbloemen Net 03 februari 2017 Interactief jaarverslag Greenport Westland-Oostland

Interactief jaarverslag Greenport Westland-Oostland

De Greenport Westland-Oostland heeft een online, interactief jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag staan de geboekte resultaten per thema, maar ook overzichten van alle evenementen in 2016 en video-interviews met betrokkenen....

Lees meer >
Tuin and Landschap 01 februari 2017 VHG start met bedrijvenclusters rond vmbo-scholen

VHG start met bedrijvenclusters rond vmbo-scholen

VHG gaat clusters van bedrijven vormen rondom vmbo-scholen om zo het groene vak op een aantrekkelijke manier te presenteren. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het beleid om het groene bedrijfsleven en onderwijs meer met elkaar in contact te brengen....

Lees meer >
AGF.nl 24 januari 2017 Nederlandse steun aan Indiase fruitteeltsector

Nederlandse steun aan Indiase fruitteeltsector

Een cluster van Nederlandse agrobedrijven gaat aan de slag om de fruitsector in India op een hoger peil te brengen. Levering van uitgangsmateriaal, ketenaanpak en educatie zijn hierbij de kernbegrippen. Jan Neele is coördinator van het cluster. Hij heeft ...

Lees meer >
Biobased Economy 20 januari 2017 Inrichting Biobased praktijkfaciliteiten Prinsentuin College

Inrichting Biobased praktijkfaciliteiten Prinsentuin College

Datum: 20-01-17 tot 24-02-17 Eind januari vindt bij Prinsentuin Breda de herinrichting van de kassen plaats. Hierin heeft het ook het CIV Biobased een rol gespeeld. De nieuw ingerichte kas Tonnen met diverse soorten bemesting Bezoeken elders (o.m...

Lees meer >
AD.nl 19 januari 2017 Laat deze jongens maar boeren | Zeeland | AD.nl

Laat deze jongens maar boeren | Zeeland | AD.nl

Managers teelt niveau 4, heten ze op het Edudelta College in Goes. Mogen we ook ‘boer’ zeggen? Nee, zegt Sander Lampert streng: je moet ‘akkerbouwer’ zeggen. “Anders denken de mensen dat we ook vee houden....

Lees meer >
Rijksoverheid.nl 20 januari 2017 Export agri & food in 2016 naar recordhoogte

Export agri & food in 2016 naar recordhoogte

De Nederlandse agri & food sector heeft zijn toonaangevende positie op de wereldmarkt verder verstevigd. In 2016 was de export van agri & food bijna 94 miljard euro, ten opzichte van 90 miljard in 2015....

Lees meer >
Nieuwe Oogst.nu 07 januari 2017 'Boeren zijn hartstikke slim, innovatief en passen zich snel aan'

'Boeren zijn hartstikke slim, innovatief en passen zich snel aan'

Marc Calon (57) begint dit nieuwe jaar aan zijn eerste termijn als voorzitter van LTO Nederland. Komende tijd gaat hij er vol tegenaan, zegt de akkerbouwer uit Zuurdijk (Groningen) zelf. 'Het is teamwork. Met de leden, door de leden, voor de leden. Dat is...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief