AOC Raad 13 november 2017

Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo. 
Onder meer in de sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), waar afspraken worden gemaakt over de wettelijke taken voor het mbo. De AOC’s zijn blij met de hechte samenwerking door de branches en de constructieve manier waarop het overleg is georganiseerd.

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelinindustrie tot  hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

- De ontwikkelagenda groen onderwijs
- Instroom in het mbo-groen
- Examinering
- Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Deze partijen ondertekenden het convenant:
•    VHG - Vereniging Hoveniers en Groenvoorziening
•    CUMELA Nederland – groen, grond en infra
•    LTO Nederland – agrarische sector
•    VBW - Vereniging Bloemist Winkeliers
•    Sectorraad Paarden
•    VBNE - Vereniging voor de bos- en natuurterreineigenaren
•    DIBEVO – gezelschapsdierenbranche
•    FNLI - levensmiddelenindustrie
•    Tuinbranche Nederland = tuincentra
•    KIKK recreatie - recreatie sector

Meer nieuws