AGF.nl 24 januari 2017

Nederlandse steun aan Indiase fruitteeltsector

Nederlandse steun aan Indiase fruitteeltsector

Een cluster van Nederlandse agrobedrijven gaat aan de slag om de fruitsector in India op een hoger peil te brengen. Levering van uitgangsmateriaal, ketenaanpak en educatie zijn hierbij de kernbegrippen. Jan Neele is coördinator van het cluster. Hij heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse inzet.

Een cluster van Nederlandse agrobedrijven gaat aan de slag om de fruitsector in India op een hoger peil te brengen. Levering van uitgangsmateriaal, ketenaanpak en educatie zijn hierbij de kernbegrippen. Jan Neele is coördinator van het cluster. Hij heeft hoge verwachtingen van de Nederlandse inzet.Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws