Aeres 15 maart 2018

BLOG: Internationalisering van het onderwijs is een kwaliteitskenmerk

BLOG: Internationalisering van het onderwijs is een kwaliteitskenmerk

Een blog van Joep Houterman, vicevoorzitter College van Bestuur Aeres. Internationalisering gaat over meer dan de instroom van buitenlandse studenten. De recente discussie over de effecten van veel buitenlandse studenten bij de universiteiten mag niet leiden tot een negatieve stemming over internationalisering als kwaliteitskenmerk van goed onderwijs.

Een vette kop op de voorpagina van de Volkskrant van 8 maart naar aanleiding van recente cijfers van de Nuffic: 'Buitenlandse student heerst bij 210 studies'. In de media meer discussie over internationalisering in het hoger onderwijs. Het afschrikwekkende voorbeeld van het doceren over Joost van den Vondel in het Engels wordt weer van stal gehaald. BON gaat een proces aanspannen tegen een aantal onderwijsinstellingen die in het Engels doceren.

Waar ik moeite mee heb is dat een deelaspect van internationalisering, inkomende mobiliteit bij de universiteiten, leidt tot negatieve connotatie voor het bredere thema internationalisering. Het lijkt me goed enige nuchterheid te betrachten. Internationalisering gaat over veel meer dan buitenlandse studenten naar Nederland halen.
 

>> lees verder op de website van AeresGa naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws