AOC Raad 06 oktober 2017

Wellantcollege en Aeres beëindigen verkenning bestuurlijke samenwerking

Wellantcollege en Aeres hebben na een zorgvuldige afweging besloten hun verkenning naar een bestuurlijke samenwerking te beëindigen. De verschillen in cultuur en besturing tussen beide organisaties blijken groter dan verwacht. Dit vormt een te groot risico om samen een innovatieve koers te volgen gericht op kwalitatief hoogstaand groen onderwijs.

Beide partijen hebben in maart een intentieverklaring getekend om tot een bestuurlijke samenwerking te komen. De inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen op onderwijsprogramma’s blijft gewoon in stand.

Meer nieuws