Citaverde 13 februari 2019

CITAVERDE College start intensieve samenwerking onder de naam Hippisch College Limburg

CITAVERDE College start intensieve samenwerking onder de naam Hippisch College Limburg

De komende jaren stijgt de vraag naar goed opgeleide mensen in de paardensector. Citaverde College gaat daarom de samenwerking met de branche in de regio verder intensiveren. Samen met de paardensportbranche wordt een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF).

CITAVERDE College biedt in Roermond een MBO-opleiding aan voor Paardensport en -houderij, waarmee studenten worden opgeleid voor een beroep in de paardensector. Vanaf 2016 werkt CITAVERDE College al nauw samen met diverse Limburgse ondernemers om de vraag van het bedrijfsleven goed af te stemmen op hetgeen studenten binnen de opleiding leren.

De Limburgse overheid en ondernemers in de paardenbranche hebben voor de komende jaren hoge ambities en daardoor is er een grote vraag naar goed opgeleid personeel. In 2010 is door de Provincie Limburg een visie opgesteld, samen met de paardensector. Paardensport is namelijk 1 van de 2 speerpuntsporten uit het provinciale sportbeleid. De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren. In het MBO-onderwijs moet voor elke opleiding voldaan worden aan landelijke kwalificatiedossiers en wat daarin staat sluit momenteel onvoldoende aan op de Limburgse arbeidsmarktvraag. De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden. Dat is wat CITAVERDE College en de partners willen gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. De lessen voor de studenten vinden plaats bij CITAVERDE College in Roermond en voor de praktijk bij Manege Op de Berg in Echt en Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse)  én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen.  De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 113 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen. Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws