Nieuwe Oogst 30 september 2019

Limburgs project impuls voor agrarisch onderwijs Ethiopië

Limburgs project impuls voor agrarisch onderwijs Ethiopië

Agrarische opleidingen in Ethiopië praktijkgerichter maken, zodat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Dat is het doel van het project 'Bright Future in Agriculture', waarbij diverse Limburgse partijen betrokken zijn. Dit moet op lange termijn bijdragen aan een efficiëntere en toekomstbestendige voedselproductie in Ethiopië.

Het huidige landbouwonderwijs in Ethiopië is niet te vergelijken met het onderwijs in ons land. De nadruk ligt op het overbrengen van theoretische kennis. De praktijk komt nauwelijks aan bod.
'Leerlingen komen vaak het klaslokaal niet uit. Er zijn geen praktijkfaciliteiten bij de scholen, laat staan stages op bedrijven in de omgeving', vertelt Cor Wijnands, verantwoordelijk voor de internationale programma's bij Citaverde Bedrijfsopleidingen in Horst.

Het gemis aan praktijkonderwijs vormde aanleiding voor het driejarige project 'Bright Future in Agriculture', dat begin dit jaar is gestart. 'Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde geld beschikbaar voor het praktijkgerichter maken van het landbouwonderwijs in Ethiopië naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven. Zij vonden dat afgestudeerden te weinig praktische vaardigheden hadden', vertelt Wijnands.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws