GroenPact 04 juni 2019

Nederland en China werken samen aan ontwikkeling glastuinbouw

Nederland en China werken samen aan ontwikkeling glastuinbouw

Tussen China en Nederlandse glastuinbouw is al jarenlang een uitwisseling op het gebied van kennis en hightech innovaties. Deze samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd door de ontwikkeling van maar liefst vier kennis- en innovatiecentra op de leest van World Horti Center.

Op 9 mei ondertekenden Stichting Greenport Food & Flower Xperience (GFFX), een van de initiatiefnemers van World Horti Center, met TUS-Holdings uit Beijing de strategische overeenkomst. Vanaf juni zullen partijen op zoek gaan naar de meest geschikte locaties voor de centra en het plan is om de kennis- en innovatiecentra in de komende jaren verder te ontwikkelen.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws