Groen Kennisnet 17 juli 2019

Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar

Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar

Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem. Voor het onderwijs geeft het nieuwe dossier ‘Groenbemesters’ informatie in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentaties en opdrachten.

De belangstelling vaoor de teelt van groenbemesters is sterk gegroeid. Naast bemesting en beheersing van bodemziekten is spelen nu ook biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een belangrijke rol.

Keuze voor groenbemesters
Groenbemesters kun je voor verschillende doelen telen zoals het in stand houden van de biologische bodemvruchtbaarheid, voor de beheersing van ziekten en plagen of voor versterking van de biodiversiteit. Daarnaast is de teelt voor een groenbemester of vanggewas soms verplicht als gevolg van regelgeving. Er zijn diverse gewassen die je als groenbemester kunt telen.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws