Into Business 16 oktober 2019

Start uniek programma onderwijs en arbeidsmarkt

Start uniek programma onderwijs en arbeidsmarkt

Op 25 september tekenden de Economic Board Duin- en Bollenstreek samen met Fioretti Teylingen en het Wellantcollege een overeenkomst voor een uniek en nieuw programma: het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Dit gebeurde door een aantal vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het Fioretti college in Lisse.

Het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek staat momenteel onder druk door een tekort aan goed opgeleid personeel. Veel hoger opgeleide bewoners verdienen hun geld buiten de regio en ook het aanbod van MBO-ers dreigt te verminderen. Kees Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur van het Fioretti Teylingen, is binnen dit project penvoeder en daarmee de spreekbuis van alle aangesloten onderwijsinstellingen in de streek: “Helaas zien wij dat de huidige instroom van scholieren en studenten in het regionale bedrijfsleven achter blijft bij de behoefte.

Ook hebben we te maken met een afnemende demografie. Het is belangrijk dat we actie ondernemen. In dit project worden middelbare en hoger opgeleide jongeren gestimuleerd om in de regio te blijven werken. In deze streek is het middelbaar onderwijs weliswaar ruim vertegenwoordigd, maar het vervolgonderwijs daarentegen beperkt zich tot een enkele MBO instelling. Het dichtstbijzijnde hbo en universitair onderwijs bevindt zich in Leiden. Daarom ben ik blij met dit grensoverschrijdende project, want er is verbinding en samenwerking nodig met het bedrijfsleven, maar ook met het middelbaar- en hoger onderwijs buiten deze streek.”


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws