AOC Raad 12 oktober 2018

Tweede Kamer spreekt over groen onderwijs: spreiding behouden, inzetten op crossovers en doorstroom

Tweede Kamer spreekt over groen onderwijs: spreiding behouden, inzetten op crossovers en doorstroom

Op 10 oktober sprak de Tweede Kamer met de ministers Slob en van Engelshoven van OCW over het groene onderwijs. Centraal stond de toekomstbestendigheid van de groene onderwijsinstellingen. Met name de AOC’s staan voor grote uitdagingen, maar de Kamer ziet ook kansen.

De aanwezige partijen onderschreven allemaal het belang van groen onderwijs voor Nederlandse economie en actuele thema’s als klimaat, voeding, water, verduurzaming en stedelijke ontwikkeling. De AOC’s zijn nu aan zet om plannen voor toekomstbestendig groen onderwijs in de kwaliteitsagenda te presenteren. Deze plannen worden eind oktober verwacht.

De uitdagingen waar de AOC’s zich mee geconfronteerd zien zijn de gevolgen van de leerlingen- en studentendaling, een nieuwe bekostigingssystematiek voor passend onderwijs, de veranderende vraag vanuit het groene bedrijfsleven en de organisatie van het opleidingenaanbod in het mbo. 

Goede regionale spreiding
De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat er in de toekomst sprake blijft van een goede regionale spreiding van groene opleidingen. In een situatie van krimp is dat geen vanzelfsprekendheid. Veel AOC’s zoeken de samenwerking met andere scholen en onderwijsinstellingen, zowel binnen de groene sector als daarbuiten. De Horti Campus werd als mooi voorbeeld genoemd.

Crossovers 
Minister van Engelshoven sprak ook over de kansen voor nieuwe groene mbo opleidingen. Er zijn geen wettelijke belemmeringen voor de AOC’s om cross-overs te maken naar andere domeinen. Wellicht kunnen studentenorganisaties als JOB en Plattelandsjongeren hierover meedenken, aldus de minister. 

Doorstroom
Minister Slob benadrukte dat er kansen liggen in meer doorstroom vmbo-mbo binnen de groene kolom. Nu kiest 30% van de leerlingen uit het vmbo-groen voor een groene beroepsopleiding. Onderzoek laat zien dat dit voor een deel samenhangt met onbekendheid van de mogelijkheden op de groene arbeidsmarkt en de aantrekkelijkheid van groene beroepen. Het Groene Lyceum noemde de minister een goed voorbeeld van doorstroom binnen de kolom. Een beter beeld van groene beroepen en meer aandacht hiervoor binnen LOB kan een positieve bijdrage leveren aan het behouden van leerlingen voor het groene mbo-onderwijs. De minister roept de scholen op om ambitie te tonen in het vergroten van de doorstroom binnen het groene vmbo-mbo.  


Meer nieuws