Rocwb 23 november 2018

Werkbezoek onderwijsminister Van Engelshoven aan ROC West-Brabant

Werkbezoek onderwijsminister Van Engelshoven aan ROC West-Brabant

Afgelopen maandag 26 november, bezocht Minister van Engelshoven de Praktijkschool Breda en Prinsentuin College. Ze nam daar het eerste exemplaar van de agenda beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst, die op deze dag ondertekend werd door betrokken bestuursleden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

De minister roemde (ROC) West-Brabant waar zij als eerste onderwijsregio in Nederland deze agenda overhandigd kreeg. Rob Neutelings benadrukte het belang van deze beroepsagenda en de gezamenlijke opgave van alle partijen in deze regio om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en die van morgen. Ook stipte hij de inhoudelijke raakvlakken met onze eigen kwaliteitsagenda aan.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws