Mei 2017 Meer kansen voor studenten tweetalige paardensportopleiding

Meer kansen voor studenten tweetalige paardensportopleiding

Vakblad Profiel publiceerde een interessant artikel over de nieuwe tweetalige paardensportopleiding van Wellantcollege. Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen studenten de bestaande opleiding Paardensport en -houderij voor een groot deel in het Engels volgen. Dat moet hen nog betere kansen op een baan in de internationale paardenwereld opleveren.

Download >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Januari 2017 Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Didactief special - 10 jaar Groen Lyceum

Het Groene Lyceum, een onderwijsconcept voor praktijkgerichte leerlingen met een havo werk- en denkniveau, zag in 2007 het levenslicht. Gedurende vijf jaar met de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping in het zesde jaar, volgen leerlingen naast algemene vakken op havo-niveau, ook beroepsgerichte vakken. Wie zijn deze leerlingen? Waar komen ze terecht? En: wat vraagt ‘hoger’ praktisch onderwijs aan competenties en vaardigheden van docenten?

Download >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
17 mei 2016 Parels van de samenwerking 2016

Parels van de samenwerking 2016

AOC’s hebben hun blik naar buiten gericht en werken veel samen; met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstituten. AOC’s werken ook samen met elkaar: aan onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door het gezamenlijk gebruik van lesfaciliteiten en outillages. Het is niet altijd zichtbaar wat we doen. Om toch een indruk te krijgen van de veelvormigheid en intensiteit van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn, hebben wij deze brochure gemaakt.

Download >
19 oktober 2015 Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

Download >
24 september 2015 Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

Download >
09 juli 2015 De evolutie van het groene onderwijs

De evolutie van het groene onderwijs

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de AOC's en AOC Raad is een animatiefilm gemaakt (op de homepage). Hiervan is een infograpic gemaakt voor het Vakblad Groen Onderwijs.

Download >
29 november 2013 Samenwerken voor een groene economie

Samenwerken voor een groene economie

AOC’s maken werk van de groene economie. Bij het opleiden voor de toekomst werken wij graag actief samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. In december 2013 brachten de scholen de samenwerkingsverbanden in kaart. Een actueel overzicht vindt u op de themapagina 'Samenwerking bedrijfsleven'.

Download >
09 juli 2015 De parels van Voorop in de Vergroening

De parels van Voorop in de Vergroening

Als afronding van het project Voorop in de Vergroening is een interactieve PDF gemaakt, waarin alle scholen hun beste vergroeningsprojecten presenteren.

Download >