Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.  

(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.

Cijfers laatste peildatum: Cijfers zijn van 1 oktober van het laatst vermelde jaar. Nieuwe cijfers van teldatum 1 oktober worden gepubliceerd in januari.

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
Aeres VMBO en MBO 2721 661 3450 6832
Citaverde College 915 312 1826 3053
Clusius College 1229 281 3944 5454
Helicon Opleidingen 3647 698 1910 6255
Landstede MBO 385 0 0 385
Lentiz onderwijsgroep 1342 340 2198 3880
Nordwin College 1253 196 1647 3096
Prinsentuin College 836 256 1092 2184
Scalda groen College 236 76 0 312
Terra 1558 373 3658 5589
Wellantcollege 2396 901 8268 11565
Zone.College 2412 662 3952 7026
Totaal 55631

Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 13 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extrane¤ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Jaar BOL BBL VMBO Totaal
2006 16994 8760 34815 60569
2007 16966 9239 33601 59806
2008 16931 10176 32703 59810
2009 17534 11709 31352 60595
2010 18451 11436 29552 59439
2011 18602 11667 30382 60651
2012 18493 10543 31370 60406
2013 19117 8943 33034 61094
2014 19956 6025 34312 60293
2015 20079 5342 34399 59820
2016 20258 4978 34362 59598
2017 19277 5070 33068 57415
2018 18930 4756 31887 55573