15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Bestellen >
2015 Intercultureel communiceren is te leren

Intercultureel communiceren is te leren

Artikel over het praktijkonderzoek bij Lentiz Life College naar ‘crossculturele competenties als succesfactoren in de interculturele interactie’ door Toon van der Ven, docent onderzoeker bij Aeres Wageningen.

Download >
Bestellen >
Januari 2013 Ouders en Groen onderwijs. Bouwstenen voor een sterke betrokkenheid

Ouders en Groen onderwijs. Bouwstenen voor een sterke betrokkenheid

Steeds meer kinderen met een migrantenachtergrond kiezen voor een opleiding in het groene onderwijs. De ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Actief betrokken ouders hebben namelijk een positief effect op de leerpresentaties, het gedrag en de werkhouding van hun kind op school. Ouderbetrokkenheid vergroot dus de onderwijskansen, óók in het groene onderwijs. Dit boekje geeft bouwstenen voor een effectieve ouderbetrokkenheid waar de school, de ouders én de leerlingen van kunnen profiteren. FORUM – Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Download >
Bestellen >
Juli 2013 Migrantenjongeren en ouders lopen warm voor groene opleiding

Migrantenjongeren en ouders lopen warm voor groene opleiding

Bijeenkomst ‘Onderwijs en carrièrekansen in de groene sector’ - 2 juli 2013 - Wageningen Universiteit organiseerde in samenwerking met FORUM (instituut voor multiculturele vraagstukken) en PBR (Platform Buitenlanders Rijnmond) een voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam voor migrantenjongeren en hun ouders over de studie- en baankansen in de groene sector. Het was een eye-opener voor velen. De bijeenkomst was een onderdeel van het project Kies Kleur in Groen. De bijeenkomst was bedoeld om het beeld bij te stellen, zodat meer migranten leerlingen kiezen voor een loopbaan in deze groeisector waar veel behoefte is aan geschoolde mensen.

Download >
Bestellen >
07 oktober 2009 Kies Kleur in Groen - uitvoeringsplan

Kies Kleur in Groen - uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan voor Kies Kleur in Groen.

Download >
Bestellen >
06 oktober 2008 Actieplan Kies Kleur in Groen

Actieplan Kies Kleur in Groen

Gezamenlijk actieplan van alle AOC's, Stoas Hogeschool en Aequor voor meer culturele diversiteit in een internationale groene context.

Download >
Bestellen >
05 juni 2012 Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Servicedocument van de AOC Raad, dat is gepubliceerd in samenwerking met Kies Kleur in Groen. Het document is een hulpmiddel voor AOC’s, die internationalisering effectief willen inzetten in hun diversiteitbeleid en omgekeerd.

Download >
Bestellen >