Provincie Friesland

Provincie Friesland

De Friese koeien zijn wereldberoemd en dat blijkt ook uit de grootte van de melkvee sector. Met circa 270.000 melkkoeien is in Fryslân ongeveer 18% van de nationale melkveestapel te vinden. Als gevolg hiervan is de voedinsmiddelenindustrie in Friesland van wereldklasse, met als sterspeler FrieslandCampina.

Ook op sportief en recreatief gebied is er van alles te beleven in Friesland. Watersport, sportvisserij en paardensport worden allen veelvuldig beoefend. En dan is er natuurlijk nog de Waddenzee. Jaarlijks bezoeken 2,3 miljoen mensen de eilanden, samen goed zijn voor een omzet van meer dan 300 miljoen euro in recreatie en toerisme.