Inspiratiesessie Liset Meddens

Voorop in de Vergroening. Is dat wat jongeren beweegt?

De groene economie, duurzaamheid, dierenwelzijn, allemaal thema’s waar het groene onderwijs antwoord op wil geven. Maar hoe belangrijk vinden onze jongeren dat eigenlijk? Hoe maak je jongeren meer bewust van deze thema’s en vooral enthousiast? Mevrouw Liset Meddens zal u alleen al door haar eigen enthousiasme laten ervaren welke ervaring zij hiermee heeft als VN jongerenvertegenwoordiger. Dit doet zij natuurlijk samen met een student. 

 

Wie is Liset Meddens?

Liset Meddens was van 30 maart 2011 t/m 28 maart 2013 jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties (VN). Aan de WUR haalde zij haar MSc diploma International Development Studies. Als jongerenvertegenwoordiger zette ze zich actief in om de jongeren van Nederland een stem te geven bij de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en de Klimaatconferenties van de VN. In Nederland sprak Meddens met veel jongeren over het thema duurzaamheid en betrok hen bij dit thema. Ook maakte ze zich sterk voor meer duurzaamheid in de politiek en het bedrijfsleven. “Jongeren hebben frisse ideeën en initiatieven over duurzaamheid. En die zijn hard nodig voor een groene, gezonde toekomst. Het is van groot belang dat hun stem gehoord wordt.”

 

VERSLAG INSPIRATIESESSIE

Vergroening in jongerenperspectief, hoe maak je jongeren meer bewust van deze thema’s en vooral enthousiast?

 

 

Jongeren betrekken en stimuleren voor de economie van de toekomst, met het oog op duurzaamheid. 
Op basis van: gelijkwaardigheid, de zichtbaarheid en impact naar buiten brengen en door het proces te begeleiden in plaats van doel voorop stellen.

In gesprek met Liset kwamen de deelnemers tot een aantal conclusies.

 

Stimulatie van jongeren gaat goed door herkenning en waardering van iemand met status. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van het doel helpt mee. Ze moeten het nut inzien van de taak.

Oog voor duurzaamheid kunnen we stimuleren door een verandering in de vertrouwde omgeving (aantrekkelijk/schoon). Door een verrassingsmoment kun je ongeïnteresseerde mensen enthousiast laten worden. Mensen verantwoordelijkheid en betrokkenheid geven om de omgeving in stand te houden door samenwerking “ons project”.

Het proces is belangrijker dan het doel. Mensen hun eigen weg laten kiezen. Gewoon laten beginnen.

 

Stelling voor in het debat: duurzaamheid is van iedereen! Op basis van gelijkwaardigheid, zichtbaarheid en procesbegeleiding.