Inspiratiesessie Mark van den Eijnden

De groene bedrijven aan het woord

De Hoeve is dé initiatiefnemer van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). In 1997 startten Mark van den Eijnden en Hans Verhoeven gezamenlijk KDV: een innovatief samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, grossiers, slagers, retail, horeca en vleeswarenproducenten die allemaal nauw betrokken zijn bij het concept van duurzaam varkensvlees. Wat kunnen wij leren van deze groene ondernemers of beter, hoe kunnen wij effectief met hen samenwerken?

Wie is Mark van den Eijnden?
Mark van den Eijnden maakt zich sterk voor de Keten Duurzaam Varkensvlees. KDV combineert de belangen van biggen, consumenten en boeren. Verhoeven werkte zelf als varkenshouder en zet zich nu met hart en ziel in voor de KDV. “Bij een duurzame keten gaat het welzijn van de varkens erop vooruit, het milieu is erbij gebaat en de varkenshouders kunnen een bedrijf runnen dat een gezond inkomen oplevert”, aldus een gedreven Verhoeven. KDV werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties als Stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en de Dierenbescherming, en met kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven.

VERSLAG VAN DE INSPIRATIESESSIE
Groene economie, leren van en samenwerken met duurzame ondernemers.

Het gaat om de samenwerking tussen ketens. We moeten onderling vertrouwen hebben in elke schakel van de keten. Daarnaast moeten we met de maatschappij in gesprek gaan; projecten en samenwerkingsverbanden aangaan met maatschappelijke organisaties. De weeffouten die de sector zijn ingeslopen moeten we er uithalen. Daar moeten wij de verantwoording voor nemen, veranderingen moeten door de sector worden opgelost.

Als sector moeten we gaan investeren in een andere bedrijfsvoering. Niet de massa achter na gaan lopen. Pak het op en ga het proberen! Mark mist hierbij wel de vertaling van de innovaties uit de primaire sector naar het onderwijs (met name de veehouderij). Die nieuwe ontwikkelingen hebben een positief effect op het imago van de sector. Als je meer trots uitstraalt rond de primaire sector, komen de leerlingen vanzelf weer.

Antwoord groen onderwijs
De deelnemers geven aan dat kennis vanuit de keten direct gedeeld moet worden met de onderwijsinstelling. Vertraging moet er worden uitgehaald.
Mark heeft het gevoel dat de directeuren een beetje te zelfgenoegzaam zijn. Ook dat het onderwijs niet weet welke innovaties er eigenlijk spelen in de veehouderij.
Hoe krijg je duurzame ontwikkeling vanuit de sector in het onderwijs terecht? Ieder leeft op zijn eigen eiland. Deze huidige eilandjes werken contra duurzaamheid.

Stelling voor het debat: iedereen moet van zijn eiland af! Duurzame ontwikkeling in het bedrijfsleven staat nu vaak los van ontwikkelingen in het onderwijs.