Inspiratiesessie Max Hoefeijzers

Duurzaam opleiden vraagt om energie

Of het nu in Dordrecht is of in Parijs, Max Hoefeijzers weet als visionair en onderwijsman in hart en nieren innovatief onderwijs neer te zetten. Hij neemt ons graag mee in zijn visie op duurzaam opleiden. Hoe zou het groene onderwijs via haar onderwijsaanbod antwoord moeten geven op de huidige maatschappelijke uitdagingen (w.o. het wereldvoedselvraagstuk, dierenwelzijn en de druk op grondstoffen en energie)?

Wie is Max Hoefeijzers?
De hipste plek in Dordt? Dat is zonder twijfel Leerpark Dordrecht. Hier vloeien wonen, leren, werken en ontspannen samen in een learning community van 25 hectare. Negenduizend leerlingen werken hier aan hun toekomst en volgen praktisch beroepsonderwijs. Bedenker en initiator van het Leerpark is Max Hoefeijzers, oud-bestuursvoorzitter van ROC Da Vinci College in Dordrecht. Hij is onderwijsinnovator pur sang die onderwijs en arbeidsmarkt duurzaam laat uitblinken.

Na 35 jaar onderwijservaring als leraar, directeur en bestuurder stapte Hoefeijzers bewust over naar het zelfstandige advieswerk. Graag wil hij zijn ervaring inzetten om scholen en samenwerkingsverbanden op een hoger plan te tillen, zodat ze hun kwaliteit zien toenemen en nieuwe kansen kunnen pakken. De 21e eeuw vraagt nieuwe oplossingen, die vaak niet meer alleen in eigen kring te realiseren zijn. Hoefeijzers Advies richt zich op vraagstukken als doorlopende leerwegen, krimpvraagstukken en strategische samenwerking, strategieontwikkeling, functioneren in netwerken, doordecentralisatie en effectief samenwerken met het bedrijfsleven.

VERSLAG INSPIRATIESESSIE
Innovatie en ondernemend groen opleiden, hoe geven we antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen?

De inspiratiesessie van Max Hoefeijzers begint met een paar algemene beschouwingen. Groen = doen volgens hem. Kinderen zijn van oorsprong nieuwsgierig, moeten we niet op de basisschool al beginnen ze te interesseren voor groen? Maar ook: wat is de noodzaak van de vergroening? Welke kleuren groen zijn er eigenlijk? En wat zijn nou precies groene scholen?

Noodzaak vergroening
Eigenlijk moeten we in één zin kunnen beschrijven wat de noodzaak is van de vergroening. Anders blijft het nooit hangen. Welke zin/gedachte neemt iemand in zijn hoofd? We moeten op zoek naar de échte drive van mensen. Hoe ziet de groene werker, zzp-er, etc. eruit? Daar gaat het om en begint het mee.

Groen staat eigenlijk niet op zich, maar vormt een integraal onderdeel van alles. Techniek is groen, ethiek is groen, het zit steeds meer verweven in de maatschappij. Uiteindelijk willen we naar een kringloop toe.

Hoe gaan we Nederland groen krijgen?

Reacties deelnemers
De deelnemers reageren heel verschillend op de noodzaak van de vergroening.
Over de auto pakken, verstedelijking en/of de plofkip. Hier reageert Max Hoefeijzers op met zijn visie op dit punt. 
De deelnemers zijn allemaal erg gesteld op het groene aspect binnen scholen en heel Nederland. Er komen uitspraken tot stand aan de hand van bijvoorbeeld politiek, onderwijs en ervaringen. Vergroening van het groene onderwijs is een must gebaseerd op de groene economie. Vooral dan naar nieuwe kleuren groen.

Stelling voor het debat: er zijn vele kleuren groen. Vergroening van het onderwijs is een must, gebaseerd op de groene economie.

Tijdens het debat plaatste Max Hoefeijzers nog een kritische noot:  hij ziet veel energie bij de docenten en studenten die vergroeningsprojecten presenteren, maar mist deze bij de bestuurders. Het is tijd dat zij onvoorwaardelijk achter vergroening gaan staan en dit actief verwerken en uitdragen in hun beleid en strategie.