3 x DRZM

Contactpersoon

Helicon
Hans van de Wetering en Frank van den Dungen
info.mb@helicon.nl
073-6112222

Met bijna veertig procent is de concentratie van Nederlandse varkens het grootst in Brabant (de Peelhorst). Dergelijke grote concentraties vormen een bedreiging voor het milieu en het leefklimaat. Niet voor niets dringt de overheid aan op innovatieve mestverwerkingstechnologieën. Het opwekken van duurzame energie uit biomassa is een centraal thema in de opleiding Green Engineering van Helicon in Den Bosch. Met het project 3 x DRZM (duurzaam) levert de school een bijdrage aan kennisontwikkeling over het opwekken van duurzame energie uit biomassa.

Aanvullende informatie

Bij 3 X DRZM gaan studenten (vmbo en mbo) biogasbedrijven voorzien van kennis en expertise. Als tegenprestatie levert het bedrijf de leerlingen een stageplaats waar ze in een reële situatie het vergistingsproces in beeld kunnen brengen en data verzamelen.

Bekijk hier de complete presentatie van het project.