Ecotap en Watertap

Contactpersoon

Wellantcollege Montfoort (vmbo)
Roel Werner en Bert Seeger
montfoort@wellant.nl
0348-471337

Op een ondernemende, duurzame en creatieve manier aan een gezonde leefstijl werken. Dat is de uitdaging voor vmbo-leerlingen en medewerkers van Wellantcollege Montfoort. Voorop in de Vergroening is natuurlijk fantastisch, maar hoe pak je dat als groene school nu eigenlijk aan? Is er een vergroeningsproject waar de hele school bij betrokken kan worden? Na het nodige overleg zijn er twee projecten die het Wellantcollege helemaal ziet zitten: de Ecotap en de Watertap. Beide projecten worden nog dit jaar gerealiseerd.

   

Aanvullende informatie

Ecotap: oplaadpunt voor elektrische fietsen. Wellantcollege Montfoort is een regioschool waar leerlingen en medewerkers van ver komen. Bus en auto worden vaak gebruikt en dat is nou niet bepaald groen en duurzaam. Dat kan anders. Met de installatie van een Ecotap hoopt de school het gebruik van elektrische fietsen te stimuleren. De Ecotap werkt op zonne-energie. Tijdens de lessen laden de fietsaccu's op en aan het einde van de dag fietsen de leerlingen en medewerkers op vol vermogen weer naar huis. De school overweegt om de Ecotap ook beschikbaar te stellen voor passanten.

Watertap: Schoon drinkwater voor iedereen. Op een gemiddelde schooldag gaan er heel wat flesjes en blikjes frisdrank doorheen. Behalve een enorme afvalberg zijn de zoete drankjes ook nog eens dikmakers en ligt het gevaar van overgewicht op de loer. De oplossing is even simpel als verantwoord: de Watertap. Op het schoolplein komen tappunten met fris, gezond drinkwater, waar leerlingen en medewerkers hun dorst kunnen lessen. Ook de sportclubs die gebruik maken van de schoolfaciliteiten mogen drinken van de Watertap. Het effect van de Watertap blijft overigens niet beperkt tot Nederland. Bij de installatie van een Watertap wordt er namelijk elders in de wereld - waar schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is - ook een Watertap geïnstalleerd. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen gesproken!

Zowel de Ecotap als de Watertap leveren een positieve bijdrage aan het imago van groen onderwijs. Beide projecten laten zien dat je als school heel goed duurzame keuzes kunt maken. Tijdens de vakken mens en maatschappij, mens en natuur, biologie, natuurkunde, scheikunde en burgerschap worden de leerlingen actief bij de projecten betrokken. Wellantcollege realiseert de Ecotap en de Watertap in samenwerking met Vitens, Join the Pipe Foundation, Ecotap BV, sportvereniging ONI, Polsstok verspringsclub Linschoten, Volleybalvereniging De Valk en de GGD. Leerlingen en medewerkers zijn enthousiast. Samen willen ze er een succes van maken. Door concrete acties te benoemen en daar een tijdlijn aan te koppelen en te bepalen wie wat doet, is het project niet meer vrijblijvend. De Ecotap en Watertap, dat willen wij!