Eten van de speelplaats

Contactpersoon

Lentiz Life College (Schiedam)
Danielle van Heck
dvheck@lentiz.nl
06 - 307 346 71

Wat moeten peuters met een parkeerplaats? Spelen willen ze! Leerlingen van het Lentiz LIFE College in Schiedam bouwen een parkeerterrein om tot een duurzaam groene speelplaats, waar kinderen hun eigen appeltje kunnen plukken. De peuters waar het om gaat zijn kinderen van moeders die op het LIFE College onderwijs volgen. Speciaal voor hen is in de school een kinderopvang (KomKids) gehuisvest.

De leerlingen die meewerken aan het project volgen hier de MBO-opleiding Urban design. Onder begeleiding van een docent zorgen zij voor het ontwerp en de aanleg van de groene speelplaats. Het project is gekoppeld aan het project Stadslandbouw (zie ook het andere praktijkvoorbeeld). De stadslandbouwers geven advies hoe een deel van de 'groene speelplaats' een eetbaar karakter kan krijgen.

Aanvullende informatie

Er is een studiewijzer gemaakt met les modules: de levende groene stad. Die kunt u hieronder downloaden.