Green Sense

Contactpersoon

AOC De Groene Welle
Pol Sandmann
Sandmann@groenewelle.nl
038-4671120

De glastuinbouwsector vraagt om goed opgeleide vakmensen die kennis hebben van de nieuwste duurzame technieken en innovaties. Sensortechnologie is een nieuwe techniek die bijdraagt aan een efficiëntere productie en meer duurzame tuinbouw. Sensortechnologie is een nieuwe techniek die de klimaatbeheersing, en dus het energiemanagement op tuinbouwbedrijven, radicaal kan veranderen. Regelen we nu de omgeving van de plant, in de toekomst komt deze informatie uit de plant zelf. Dankzij sensortechnologie kunnen tuinbouwbedrijven besparen op de energiekosten. Het is tevens een stap voorwaarts in de verduurzaming van de Nederlandse tuinbouwsector. In het (KIOGO)project Green Sense werkt De Groene Welle samen met AOC Oost en Groenhorst.

Aanvullende informatie

Op dit moment bevindt de sensortechnologie zich nog in een experimentele fase. De technologie wordt nog niet breed toegepast in de glastuinbouw en maakt geen onderdeel uit van de lesprogramma's van de AOC's (vmbo en mbo). Dat er wel toekomst zit in sensortechnologie blijkt onder meer uit de benoeming van een hoogleraar sensortechnologie bij de WUR. Deze technologische ontwikkeling geeft studenten een andere kijk op duurzaamheid in de tuinbouwsector en dat kan positief uitpakken voor de in- en doorstroom van studenten in de tuinbouwopleidingen. Meer informatie over project leest u hier.