Groen Leefpark

Contactpersoon

Groenhorst Ede
Mark Dees
m.dees@groenhorst.nl
088-0205700

Nu Nederland in rap tempo verstedelijkt, is het belangrijk om opgroeiende kinderen in contact te (blijven) brengen met de natuur. Midden in de Kenniscampus Ede verrijst voor dat doel een innovatief Groen Leefpark, dat nieuwe groene verbindingen mogelijk maakt met burgers, bedrijven en instellingen. Groenhorst Ede is een van de partners in Groen Leefpark. De bijdrage van Groenhorst Ede aan dit project is vooral gericht op gezonde voeding en leefstijl. Kennis van een gezonde leefstijl en verantwoorde voeding vindt haar oorsprong in het groen.

Aanvullende informatie

Hoe gaat Groen Leefpark eruit zien? Hogeschool Van Hall Larenstein inventariseerde de wensen van verschillende partijen uit de buurt. Als het aan de omwonenden ligt, komt er een aantrekkelijke, groene recreatieruimte en een 'pluktuin'. PABO-studenten van de CHE willen graag meer leren over een groene leefomgeving en gezonde voeding voor basisschoolleerlingen. BSO 'Happy Kids' wil haar kinderen een stimulerende, groene speelruimte (terug)geven. Kinderboerderij 'De oude Hofstede' wil haar groene educatieve diensten uitbreiden.  Bekijk hier een Prezi van Groen Leefpark.