Objectief Verantwoord Inzetten Paard

Contactpersoon

NHB Deurne
Linda Roost
l.roost@helicon.nl
0493-313006

Met dit project wil Heliconopleidingen NHB Deurne (mbo) bereiken dat hippische ondernemers, begeleiders van paarden, ruiters, trainers en juryleden zich bewuster worden van het wezen paard en de belasting van deze dieren tijdens het werk. Verantwoord trainen en scholen op jonge leeftijd en het herkennen van overbelasting en gezondheidsproblemen zijn voorwaarden voor een gezond en gebalanceerd paardenleven. Door de sector inzicht te bieden in de objectieve parameters, verbonden aan het welzijn en prestaties van paarden binnen allerhande bedrijven, kan een duidelijke lijn voor de toekomst van paarden trainen worden uitgezet. Namelijk duurzaam en verantwoord inzetten van paarden.

Aanvullende informatie