Stad en Land in Bunschoten

Contactpersoon

Groenhorst Barneveld
Rob Merkelijn
H.R.I.A.Merkelijn@groenhorst.nl
0342-455508 / 06-13115476

Een brug slaan tussen stad en platteland. Dat is de achtergrond van het project Stad en Land. In dit project werken leerlingen van een groen vmbo uit Nijkerk samen met leerlingen van een grijs (economisch) vmbo uit Bunschoten. Op een stuk grond telen de vmbo’ers groenten en maken die klaar voor de verkoop. Leerlingen uit de stad maken kennis met de herkomst van hun voedsel en voor velen is dat een echte eyeopener.

Het programma 'Groene Kennis voor Burgers' brengt het groene onderwijs en het zogenoemde 'grijze onderwijs' bij elkaar. Het programma maakt deel uit van het innovatieplatform van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Het programma richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij burgers en op het creëren van een duurzame leefomgeving. Om dit doel te bereiken wil het programma het onderwijs vernieuwen zodat het voorbereid is op een toekomst waarin stad en platteland steeds meer met elkaar vervlochten zijn.

De GKC is een innovatieplatform waar groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met bedrijfsleven en maatschappij werken aan kenniscirculatie en benutting van groene kennis.

Aanvullende informatie

Klik hier voor meer informatie over het programma Groene Kennis voor burgers van de Groene Kennis Coöperatie (GKC).Stad-en-Land in Bunschoten maakt deel uit van dit programma.