Stadslandbouw onder de snelweg

Contactpersoon

Edudelta College, locatie Barendrecht
A. Huizer
a.huizer@edudelta.nl
06- 579 988 57

Elke gemeente heeft ze wel: stukken braakliggend terrein op incourante locaties. In Barendrecht hebben leerlingen van het Edudelta College zo’n stuk terrein teeltrijp gemaakt en er een teeltplan voor ontwikkeld en uitgevoerd.

De leerlingen werken samen met vrijwilligers van de gemeente. De oogst – groenten, en op termijn fruit, eieren en honing – wordt voor de helft beschikbaar gesteld aan de voedselbank. De rest wordt verkocht, waarbij de opbrengst gebruikt wordt om het project in stand te houden. Met dit project, dat zich volledig buiten de muren van de school afspeelt, creëert de school een beter contact met bedrijven, instellingen en burgers in de regio. Zo neemt de belangstelling voor groen onderwijs toe. Er ontstaat een groen kennispunt voor de omgeving.

Aanvullende informatie

Er is dankzij dit project een module teelt beschikbaar, met als specialisatie stadslandbouw. Informatie hierover is te verkrijgen bij A. Versteeg,