Streekproducten uit de Noordelijk Friese Wouden

Contactpersoon

Nordwin College Buitenpost
Heleentje Swart
H.Swart@nordwincollege.nl
058-2534000

Vmbo-leerlingen (GL/TL) van de richting landbouwbreed gaan 8 weken aan de slag met lesmateriaal rond het thema streekproducten. Welke streekgewassen groeien er, welke gerechten worden er van bereid en hoe doe je dat. Wie wonen hier en welke bebouwing is specefiek voor deze streek. Allemaal zaken die aan de orde komen tijdens de komende weken. In dit arrangement zit alle informatie die nodig is om het thema tot een goed einde te brengen.

Aanvullende informatie

Gewassen die echt bij de friese wouden horen zijn oa it giele wâldbeantsje en it wâldgieltsje (een aardappelras). Er zijn natuurlijk veel meer gewassen die in onze streek veel voorkomen. Bekijk de pdf van Wâldpyk, een stichting ter behoud van de streekeigen gewassen.