Dagblad De Limburger 27 mei 2019

Hippisch College Citaverde gaat hoe dan ook van start

Hippisch College Citaverde gaat hoe dan ook van start

Het verbeterplan voor de MBO-paardenopleiding van Citaverde voldoet nog niet aan alle eisen. Daarom geeft de minister nu nog geen groen licht voor het verbeterplan van 1,7 miljoen.

Citaverde wil met het Hippisch College de kloof dichten die er is tussen de mbo-opleidingen paardensport en -houderij en de praktijk bij de vele dressuur- en springstallen, maneges, fokkerijen en winkels. Daar heeft de school samen met hippische bedrijven en verenigingen een plan voor opgesteld, dat voor subsidie is voorgelegd aan de Regionaal Investeringsfonds MBO. Dit fonds vindt dat het nog niet duidelijk is hoe de samenwerking blijft bestaan, als de subsidie na vier jaar stopt.

De uitgebreide en verbeterde hippische opleiding gaat hoe dan ook in augustus van start. Leerlingen krijgen dan meer scholing bij een stal, een hoefsmid of een fokkerij bijvoorbeeld. Het gaat dan niet alleen om het paardrijden en lesgeven, maar ook om het fokken, de verzorging van bijvoorbeeld veulens, het organiseren van hippische evenementen of het bedrijfsmatig runnen van een manege. De opleiding in Roermond heeft inmiddels al aanmeldingen van leerlingen uit Zeeland en Zuid-Holland, omdat Citaverde de enige in Zuid-Nederland is die de opleiding bedrijfsleider paardenhouderij op het hoogste niveau aanbiedt.Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws