Praktijkvoorbeelden

AOC's werken nauw samen met het bedrijfsleven. Dat is een mooie wisselwerking: de topsector agrifood deelt zijn nieuwste innovaties met de scholen, deze dragen op hun beurt bij aan het ontwikkelen hiervan en meedenken hierover. Jongeren zien in de praktijk direct wat ze met hun geleerde kennis kunnen en raken meer en meer enthousiast voor de sector. Docenten blijven graag betrokken bij hun werkveld. We verzamelden een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen school en praktijk.

  • CIV Edudelta - Meeting point is bron voor Zeeuws opleiden
  • Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap (CVO) CITAVERDE College - Vakdag verbindt theorie met praktijk
  • Dairy Campus Nordwin College - Denken en doen in de melkveehouderij
  • Gastdocenten Lentiz - Gastdocenten wakkeren vlammetjes aan bij Lentiz
  • Talent4Food AOC Oost - AOC Oost vervult vraag voedingsindustrie