Dairy Campus Nordwin College

AOC: Nordwin College, Leeuwarden  Nordwin College
Contactpersoon: Aad van der Burg, locatiedirecteur
Bedrijf: Dairy Campus

Tekst: Hanneke Bulten

 

DAIRY CAMPUS NORDWIN COLLEGE

Dairy Campus: denken en doen in de melkveehouderij

Op nog geen vijf kilometer afstand van de school staat een melkveebedrijf. Koeien proberen er een nieuwe grassoort uit. Studenten van het Nordwin College volgen de voortgang op de voet. Welke gevolgen heeft dit voor de melk? ‘Wat niet in het lokaal of op het stagebedrijf kan, gebeurt op de Dairy Campus’, vat locatiedirecteur Aad van der Burg samen. 

 

Op de Dairy Campus, het expertisecentrum voor de zuivelsector even buiten Leeuwarden, is het een komen en gaan van  onderzoekers en melkveehouders. Maar allereerst is het de praktijkleervoorziening voor studenten Melkveehouderij van het Nordwin College. De locatiedirecteur van het mbo in Leeuwarden somt op in welke lessituaties de school wordt omgeruild voor het bedrijf. ‘Onderbouw-studenten leren er de dagelijkse en periodieke werkzaamheden op het melkveebedrijf. Ook nemen ze kennis van onderzoeken die plaatsvinden. Bovenbouw-studenten gaan onder leiding van een docent naar de Dairy Campus voor bijvoorbeeld het onderdeel klauw bekappen. Dat verzorgen we zelf of we huren deskundigheid van buiten de school in.’ 

 

500 koeien

Op de plek van de huidige Dairy Campus stond ooit al een proefboerderij, waar het Nordwin gebruik van maakte. De behoefte aan praktijkvoorzieningen nam toe, omdat het aantal studenten Melkveehouderij toenam en de school het opleidingsniveau hoog wil houden. Wageningen UR zocht een locatie waar ze onderzoek uit kon voeren in de zuivelketen. Zo ontstond de Dairy Campus, een heuse onderneming die onderdak biedt aan zo’n 500 koeien, beschikt over 300 hectare grond en is voorzien van trainings- en vergaderfaciliteiten. Het  gemeenschappelijke doel van de partners is zorgen voor voldoende, gezonde en veilige melk, die geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu. Aad geeft aan dat de campus studenten de mogelijkheid biedt een netwerk op te bouwen in de sector. ‘Als ze hun opleiding afronden, zijn ze hier al een behoorlijk aantal dagen geweest.’ Overigens niet alleen om iets te halen, de studenten brengen ook iets in. Bijvoorbeeld: een gefundeerde mening in een discussie met onderzoekers of melkveehouders over het onderwerp dierenwelzijn. ‘Zo ontstaat er iets moois, een wisselwerking. De Dairy Campus fungeert dan als plek voor ontmoetingen.’

 

150 boeren

De toename van het aantal studenten Melkveehouderij verbaast de locatiedirecteur van het Nordwin niets. Hij pakt de cijfers voor volgend schooljaar erbij en ziet 30% meer inschrijvingen ten opzichte van het afgelopen jaar. De uitslagen van tevredenheidsonderzoeken onder zowel bedrijven als studenten, variërend van ‘redelijk’ tot ‘goed’ en ‘tevreden’ vormen een goede uitgangspositie, aldus Aad. De melkveehouderij als sterke, goed georganiseerde bedrijfstak in Friesland maakt het af. ‘Het Nordwin zit daar dicht op. Hoe?’ Hij noemt als voorbeeld het groot aantal melkveehouders dat over de vloer komt als vierdejaars studenten een presentatie verzorgen over, bijvoorbeeld, optimaliseringsplannen voor bestaande melkveehouderijbedrijven. ‘Dan hebben we hier zo’n 150 boeren in het auditorium zitten’, meldt hij trots. ‘Vaak zijn het stagebedrijven, daarnaast uiteraard ook ouders van de studenten of boeren die hier zelf op school hebben gezeten.’ Aad is nu een jaar locatiedirecteur in Leeuwarden en hij is onder de indruk van de betrokkenheid van de bedrijven bij het onderwijs. 

Hofleverancier

Het Nordwin College heeft zich, als hofleverancier van toekomstige melkveehouders, opgeworpen om het meeting point voor deze sector in te richten. Dit is een van de acht meeting points die de topsector Agrofood heeft aangewezen. Nordwin werkt hiervoor nauw samen met twee andere aoc’s, het Groenhorst en het Prinsentuin College. Ook het meeting point Zuivel krijgt onderdak in Leeuwarden, en wel bij de mbo-opleiding Life Sciences, een samenwerkingsverband met het Friesland College. Het feit dat er op nog geen vijf kilometer afstand van de school in Leeuwarden onderzoek plaatsvindt, is ‘fantastisch’, vindt Aad. ‘Daar gebeurt het en wij kunnen er terecht met onze vragen.’

Interessante links:

- dairycampus.nl