Culturele diversiteit in de kunstvakken

Culturele diversiteit in de kunstvakken (onderbouw vmbo)

Speciaal voor kunstvakken in de onderbouw heeft SLO lesmateriaal ontwikkeld rondom het thema culturele diversiteit. Culturele diversiteit wordt hierbij opgevat als het 'kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leerlingen en/of (professionele) kunstenaars'.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een lesbrief voor leerlingen, een beoordelingsformulier en materiaal voor de docent. In totaal zijn er vier lesbrieven met verschillende onderwerpen, zoals sprookjes en Japanse kunstenaars. De omvang van de lessen varieert, van 4 tot 6 blokuren (2 uur). De lesbrieven bevatten eveneens suggesties voor vervolgactiviteiten.

Uitgangspunten
Het lesmateriaal is opgesteld vanuit een aantal uitgangspunten voor uitdagend lesmateriaal voor culturele diversiteit en de Kunst- en cultuurschijf 'diversiteit'. Deze door SLO ontwikkelde schijf biedt docenten structuur bij het ontwikkelen, aanpassen of inhoudelijk verantwoorden van leeropgaven. Met behulp van de eveneens door SLO ontwikkelde uitgangspunten kunnen docenten de opdrachten aanpassen aan hun eigen situatie.

Meer informatie
Lesbrieven en uitgangspunten voor uitdagend lesmateriaal en de Kunst- en cultuurschijf 'diversiteit' http://durftecombineren.slo.nl/Cultureelerfgoed/diversiteit/
Kunst- en cultuurschijf en kernconcepten bij SLO http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00003/

< Terug naar het overzicht