Radicalisering maakt plaats voor respect (vmbo)

Onbekend maakt onbemind. Vmbo-leerlingen met radicale ideeën kwamen in conflict met leeftijdsgenoten van buitenlandse afkomst. Dit gebeurde enkele jaren geleden bij Helicon Opleidingen VMBO Nijmegen.

Bekijk hier de film

Verschillende media besteedden aandacht aan de zorgelijke situatie. De Gelderlander kopte 'Groenschool is rechtsradicaal gedoe zat' boven een artikel. In een uitzending van Premtime kwamen leerlingen met sympathie voor het nazi-gedachtengoed aan het woord. In samenwerking met de Interculturele Alliantie startte de school het project ´Respect to all´. De vmbo-opleiding koerste aan op een mentaliteitsverandering onder de leerlingen. Meer respect voor onder andere de geaardheid, afkomst, seksuele voorkeur en religie van anderen vormde het motief. De school betrekt alle leerlingen bij het programma. Leerlingen uit het derde en vierde leerjaar bespreken met de eerste- en tweedeklassers de gevolgen van discriminatie. Dat deze groep oudere leerlingen nu meer tolerantie toont dan enkele jaren geleden hangt volgens locatiedirecteur Bert Kwakkel samen met een mentaliteitsverandering. Voordat de leerlingen de eerste en tweede klassen begeleiden volgen ze een trainingsprogramma. Een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Auswitsch maakt onderdeel uit van dit traject.  De kennismaking met de verschrikkingen uit het verleden maken diepe indruk. Kwakkel: ´Ze zien met eigen ogen de afschrikwekkende gevolgen van discriminatie uit het verleden.` Hij stelt dan ook met een voldaan gevoel vast dat de radicalisering onder de jongeren van zijn school tot het verleden behoort. Hij stelt dat de kosten van dit project behoorlijk hoog zijn, maar heeft daar geen spijt van: ´Het resultaat is vele malen groter dan de investering.´Dat is ook doorgedrongen in de media. In april 2010 schreeft Trouw opnieuw over de school in Nijmegen. Maar nu onder de kop 'Scholieren leren omgaan met verschillen'.

Instituut: Helicon Opleidingen
Locatie: Helicon VMBO Nijmegen
Aanspreekpunt: Bert Kwakkel (locatiedirecteur)
Email: b.kwakkel@helicon.nl
Telefoon: 024-3550642